Ziekmelding onderwijs

 

Is uw kind ziek?

Dan heeft het onze voorkeur wanneer u uw kind afmeldt via de app van ons nieuwe ouderportaal Klasbord. Uw afmelding komt dan tevens binnen op info.wynwizer@proloog.nl en op het klasbord account van de leerkrachten.

Afmelden kan ook nog steeds telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur via telefoonnummer 058-288 0250 of door een mail te sturen naar info.wynwizer@proloog.nl 

Heeft uw kind een afspraak?

Wilt u afspraken met de huisarts, tandarts of specialist zoveel mogelijk na schooltijd plannen? Lukt dit niet en heeft uw kind een afspraak onder schooltijd, dan vragen we u dit tijdig door te geven aan de groepsleerkracht.

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie