Schooltijden

Op IKC Wynwizer werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven. 

De schooltijden zijn elke dag van 08.30 tot 14.15 uur. 

Vanaf 08.20 uur is de school open en kan iedere leerling naar binnen. De leerkrachten zijn dan al in hun lokaal om de leerlingen te begroeten. 

Zit uw kind in groep 1/2 of 3?

De kinderen van de groepen 1/2 en 3 worden door de leerkracht op een vaste plek bij het hek of op het plein ontvangen en gaan om 8.25 uur gezamenlijk naar binnen. Voor elke groep zijn er twee vaste dagen waarop u uw kind in de klas mag brengen.

Gaat uw kind voor het eerst naar school, dan bent u natuurlijk de eerste schooldag van harte welkom om uw kind in de klas te brengen.

Om 8.30 uur start de les. We verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie