Sinne Kinderopvang

Sinne biedt kinderopvang in Leeuwarden en omgeving. Je kunt bij ons terecht voor de dagelijkse opvang van kinderen vanaf 10 weken tot 12 jaar. We zijn er van overtuigd dat elk kind uniek is, krachtig en nieuwsgierig. Bij ons zijn de kinderen altijd het stralend middelpunt!

Onze locatie Sinne Pikemar in Zuiderburen bestaat uit IKC Wynwizer, voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Daarnaast bieden we dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Meer weten over Sinne?

Ga dan naar www.sinnekinderopvang.nl

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie