Ons onderwijs

Op IKC Wynwizer streven we naar een maximale ontplooiing van ieder kind. We willen onze leerlingen optimale kansen bieden om te kunnen groeien. We vinden het belangrijk om een positief welbevinden te creëren bij onze leerlingen. Zich goed voelen zien we als een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.
 

Kindgesprekken

We gaan uit van de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen. Kinderen kunnen vaak heel goed zelf aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Tijdens kindgesprekken gaan we met elke leerling in gesprek over zijn of haar ontwikkeling en welbevinden. Gezamenlijk stellen we doelen op waar ze aan willen werken. Door ze hierbij actief te betrekken, worden ze mede-eigenaar van hun leerproces.

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie