Aanbod naschoolse activiteiten

Elk kind heeft zijn talent, maar niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Naschoolse activiteiten bieden kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In samenwerking met Sinne Kinderopvang bieden we op ons IKC een gevarieerd aanbod aan naschoolse activiteiten, zoals muziek, sport, theater en creatieve activiteiten.

Voor wie?

Het aanbod is gericht op kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8. Het extra aanbod voor de groepen 1 en 2 is opgenomen in het reguliere lesprogramma en bieden we onder schooltijd aan.

Benieuwd naar het aanbod?

Kijk dan op http://sinnespeeltmee.nl. Hier vindt u alle informatie over de worshops en kunt u uw kind(eren) aanmelden.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie