De oudercommissie Pikemar


We willen allemaal ons kind(eren) ‘s ochtends wegbrengen naar een fijne en vertrouwde plek, waar we goed contact hebben met de medewerkers, zien dat ons kind zich thuis voelt en gezien weet en waar we vol vertrouwen ons kind ‘achterlaten’. Bij het ophalen van de dagopvang, speelleergroep of BSO bespreken we graag hoe de dag verliep en hoe het met ons kind gaat.

Wij ervaren dat de pedagogisch medewerkers de dagopvang, BSO en de speelleergroepen van de Pikemar hetzelfde nastreven als alle ouders: het bieden van een fijne, liefdevolle en veilige plek aan onze kinderen, waar zij in hun eigen tempo zichzelf, anderen en de wereld om hen heen kunnen ontdekken.

Wij hebben gekozen om lid te worden van oudercommissie omdat we willen bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang van de Pikemar. We geven advies en brengen ideeën aan en denken kritisch-constructief mee met de organisatie. Wanneer het nodig is, laten we een tegengeluid horen.

In de eerste plaats zien we onszelf als spreekbuis en klankbord voor alle ouders, en natuurlijk brengen we ook onze eigen ervaringen in. Als er iets niet naar wens verloopt, bespreekt u dat als ouder vanzelfsprekend eerst zelf met de betreffende pedagogisch medewerker. Loopt het contact niet naar wens of speelt er iets al langer wat niet structureel verbetert, dan zien we het als onze taak om datgene aan te kaarten in de oudercommissie.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact zoeken met ons of door een mail te sturen naar: ocpikemar@sinnekinderopvang.nl 

Vanzelfsprekend vertegenwoordigt de OC alle groepen van de Pikemar, dus zowel de dagopvang, de speelleergroep als de BSO.

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie