Ons IKC

Binnen ons IKC werken we volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School. We leren onze kinderen hoe je op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaat én wat het is om in een democratie te leven. Wij zien ons kindcentrum als een vreedzame leergemeenschap voor kinderen, medewerkers en ouders waar iedereen een stem heeft en zich gehoord en gezien voelt. Waarin leerlingen zich verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen en elkaar ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Dit in een omgeving waarin zij zich gesteund en verbonden voelen met elkaar, de volwassenen en de wereld om zich heen.

Op de Wynwizer gaan we samen met ouders in gesprek over de behoeften van hun kind. We vinden het belangrijk om te investeren in onderlinge samenwerking en een onderzoekende, nieuwsgierige houding.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie