BSO

 

Orka's, Dolfijnen, Wilde Apen en Stoere Tijgers

Plezier staat voorop! Na schooltijd spelen met leeftijdsgenoten, dat wil toch ieder kind? Bij IKC Wynwizer bieden we opvang buiten de schooltijden. Dit moment staat in het teken van ontspanning en plezier.

Binnen de BSO maken wij gebruik van het programma Doenkids. Dit is een programma met een aanbod van veel verschillende activiteiten waar alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, bijvoorbeeld op het gebied van sport en bewegen, koken, wetenschap en techniek. Per thema wordt er een programma samengesteld aan de hand van de interesses en vraag van de kinderen. De kinderen worden betrokken in het proces van het activiteitenaanbod, waarbij onze pedagogisch medewerkers oog hebben voor de behoeften van het kind. Daarbij spelen we graag buiten, waarmee we het bewegen stimuleren.

Meer weten over Sinne?

Ga dan naar www.sinnekinderopvang.nl

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie