Welkom bij IKC Wynwizer! In ons Integraal Kindcentrum werken opvang en onderwijs samen aan de optimale ontplooiing voor ieder kind waarbij persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling centraal staat. 

ikc Wynwizer...
waar je wijzer wordt!

Ons IKC bestaat uit een speelleergroep, voorschoolse en buitenschoolse opvang en de basisschool. 

Meer informatie

Bij ons is het altijd open dag!

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie

Agenda

23 dec
07 jan
Kerstvakantie
17 feb
25 feb
voorjaarsvakantie
28 mrt
studiedag
27 apr
12 mei
meivakantie
Een sfeerimpressie van ons IKC
Marise Reitsma, leerkracht groep 4
Op ikc Wynwizer kan ik mij als leerkracht volop ontplooien. We zijn een hecht en sterk ontwikkelingsgericht team waarin het heel fijn werken is.