Opleidingsschool

IKC Wynwizer is een lerende organisatie. Dat betekent dat wij als team voortdurend samen leren en ontwikkelen en dat wij leerkrachten in opleiding (studenten) daarin ook een plek geven. Als kernschool maken wij deel uit van het samen opleiden Fryslân. Dit is een samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en een groot aantal besturen van scholen voor openbaar basisonderwijs in Fryslân. Als opleidingsschool leiden we startbekwame en wereldwijze leerkrachten op voor het volledig primair onderwijsveld. Samen willen we zoveel mogelijk studenten en leerkrachten laten  (door) groeien in het onderwijs! 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie