Missie en visie

In ons IKC werken opvang en basisschool samen aan de maximale ontplooiing voor ieder kind waarbij het welbevinden (persoonsontwikkeling) en talentontwikkeling centraal staat.

Onze pedagogische visie

Kinderen komen tot bloei in een democratische, veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en betrokken zijn. Waar iedereen een stem heeft en zich gehoord en gezien voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Dit in omgeving waar zij steun ondervinden en zich verbonden weten met de kinderen, volwassenen en wereld om hen heen, waarbij het vormen van een eigen mening en verschillen met anderen respecteren en elkaar ondersteunen bij het oplossen van conflicten centraal staat. Wij hebben vertrouwen in kinderen en nemen hen serieus.

Leergemeenschap Vreedzame school

Wij zien ons kindcentrum als een vreedzame leergemeenschap voor kinderen, medewerkers en ouders. We investeren in onderlinge samenwerking en een onderzoekende, nieuwsgierige houding. Op de Wynwizer gaan we samen met ouders in gesprek over de behoeften van hun kind, ieder vanuit onze eigen deskundigheid.

Op de Wynwizer vinden we het belangrijk dat ieder kind:

  • kan werken en leren in een veilig klimaat
  • zich ontwikkelt door het aanleren van kennis en vaardigheden
  • zich ontwikkelt door (zelf) te ontdekken
  • zich ontwikkelt door interactie met leerkrachten en leerlingen
  • de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, zonder storend te zijn voor anderen
  • wordt uitgedaagd (in aanbod)
  • verantwoordelijkheid krijgt, verantwoordelijk draagt en verantwoordelijkheid deelt

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie